Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Го­лов­них бор­ців з ко­руп­цією пі­до­зрю­ють у ко­руп­ції, а су­спіль­ству до цьо­го бай­ду­же. Йо­го це не схви­лю­ва­ло. «Українські новини» з посиланням…
У На­ціо­наль­но­му агент­стві з пи­тань за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції об­ра­ли но­во­го го­ло­ву — ним став один із п’я­ти чле­нів НАЗК Олек­сандр Ман­гул,…
31 БЕ­РЕЗ­НЯ 2019-ГО В УК­РАЇ­НІ ВІД­БУ­ДУТЬ­СЯ СЬО­МІ ЗА ЛІ­КОМ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКІ ВИ­БО­РИ Ця по­дія, по­за вся­кі сум­ні­ви, не­пе­ре­січ­на, адже, на від­мі­ну від…
ДО 100-РІЧ­ЧЯ ЗА­СНУ­ВАН­НЯ ТО­ВА­РИ­СТВА ЧЕР­ВО­НО­ГО ХРЕС­ТА УК­РАЇ­НИ Цими словами починаються листи до Товариства Червоного Хреста України: для багатьох людей воно є…
ЧИ ДО­ЦІЛЬ­НО МО­ДЕР­НІ­ЗУ­ВА­ТИ ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НЕ ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВО У НАЙ­НЕ­БЕЗ­ПЕЧ­НІ­ШІЙ ЦА­РИ­НІ Дру­гий тиж­день по­спіль у влад­них ко­лах тіль­ки й чу­ти, що про проб­ле­му до­пус­ку…
Неділя. Сонячний ранок. Раптом над позиціями українських десантників з’являється безпілотник. Солдати відкривають по ньому автоматний вогонь, намагаючись збити.Водночас група під…
14 БЕРЕЗНЯ — ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ Березень 2014-го. Ще кровоточать рани, завдані українцям у протистоянні з режимом Януковича, а кримську…
Післязавтра відбудеться ще одна річниця так званого офіційного приєднання півострова Крим до Російської Федерації.Саме в цей день на території країни-окупанта…
ЧО­ГО ЧЕ­КА­ТИ ПІС­ЛЯ РЕ­ЗО­НАНС­НО­ГО ЗА­ТРИ­МАН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА РУ­БА­НА? Чимало медіа чотири роки тому неабияк захоплювалися главою «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном, який займався…
У се­ре­ду, 28 лю­то­го, Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко про­вів прес-кон­фе­рен­цію. Те­мою прес-кон­фе­рен­ції ста­ли ви­кли­ки 2018 ро­ку. Захід відбувся у Національному культурно-мистецькому…
Піс­ля то­го як очіль­ни­ця На­ціо­наль­но­го бан­ку Ук­раї­ни Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва то­рік на­вес­ні не­спо­ді­ва­но ого­ло­си­ла про своє ба­жан­ня пі­ти у від­став­ку, в…
Піс­ля май­же пів­то­ра­річ­но­го роз­гля­ду Кон­сти­ту­цій­ний Суд Ук­раї­ни на­реш­ті ви­знав не­кон­сти­ту­цій­ним один із най­скан­даль­ні­ших за­ко­нів, ухва­ле­них за ча­сів Не­за­леж­но­сті на­шої дер­жа­ви.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».