Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Червень 20, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Борис Гуменюк: Путін не зупинеться на Донбасі
До­сі си­ту­ація в До­нець­ко­му аеро­пор­ту за­ли­шає­ть­ся кри­тич­ною. По­бли­зу аеро­пор­ту в се­лі Піс­ки дис­ло­кує­ть­ся доб­ро­воль­чий ба­таль­йон ОУН. Про... Читати далi
Допомагати війську маємо всі
Ни­ні, ко­ли кра­їна в не­без­пе­ці, до її за­хис­ту до­лу­чи­ли­ся на­віть на­вчаль­ні за­кла­ди. Ка­мя­нець-По­діль­ська ав­то­шко­ла, що на Хмель­нич­чи­ні, — од­на з них. — Я і мої... Читати далi
Українцям є чим воювати
ЦЕ ВКОТРЕ ЗАСВІДЧИЛА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ Про­хо­ди­ла во­на — за дав­ньою тра­ди­цією — у міс­ті Абу-Да­бі. Слід за­ува­жи­ти, що ук­ра­їн­ські ви­роб­ни­ки зброї та... Читати далi
Від путінського режиму можна чекати чого...
На дум­ку вій­сь­ко­во­го екс­пер­та Сер­гія Згур­ця, ни­ніш­ня Ро­сія здат­на не тіль­ки на ши­ро­ко­масш­таб­не вій­сь­ко­ве вторг­нен­ня в Ук­раї­ну, а й на роз­в’язан­ня... Читати далi
Пити чи не пити?..
ВІЙСЬКОВИКАМ, СХИЛЬНИМ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ, ЗАГРОЖУЮТЬ СУТТЄВІ ГРОШОВІ САНКЦІЇ Ук­ра­їн­ські бій­ці ни­ні бо­ро­нять на­шу кра­їну від во­ро­га, який праг­не роз­чле­ну­ва­ти її, по­зба­вив­ши... Читати далi
Всеволод Стеблюк: так званий руський мир почав...
Пе­ред тим, як зу­стрі­тись, я «ло­вив» пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би Все­во­ло­да Стеб­лю­ка по те­ле­фо­ну кіль­ка тиж­нів. На­реш­ті «впій­мав», до­мо­вив­шись про зу­стріч.... Читати далi
Якщо завтра війна...
УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО ПЕРЕЖИВАЄ ТЯЖКІ ЧАСИ, АЛЕ ПРИ ЕФЕКТИВНИХ РЕФОРМАХ СИТУАЦІЯ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИТЬСЯ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ«Армія останнім часом планомірно нищилась»Коли ознайомлюєшся з кількісними показниками, які відображають наявність в Українській армії озброєнь і техніки, то складається враження,... Читати далi
Українське військо відроджується!
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком), підконтрольна Кремлю преса всіляко оббріхують, зміщуючи... Читати далi
Уроки кримської кризи
Звістка про результати невизнаного центральною владою референдуму в Криму та фактичної втрати Україною майже 2,5 млн населення та чималої стратегічно важливої для держави території нині ятрить душу багатьом нашим співвітчизникам. І не тільки в Україні, але й за її межами. Мимоволі постає... Читати далi
Вадим Конопльов: в АТО шокувало медичне...
Ко­ли в зо­ні АТО ук­ра­їн­ські во­яки за­зна­ють по­ра­нень, їм на до­по­мо­гу при­хо­дять вій­сь­ко­ві ме­ди­ки. Стар­ший сер­жант На­цгвар­дії Ук­раї­ни Ва­дим Ко­но­пльов із... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

До початку бойових дій на Донбасі військовослужбовці 101-ї бригади ЗС України охороняли будівлі МО, Генерального штабу. З літа 2014-го вони…
Нещодавно на столичному стадіоні «Піонер» і Трухановому острові, а також у басейні Центрального спортивного клубу Збройних Сил України зібралися тисячі…
Планується, що ракетний катер під такою назвою надійде на озброєння у першій половині 2019 року. Це, на думку представників наших…
ПЕ­РЕД­БА­ЧАЄ­ТЬ­СЯ, ЩО ДО КІН­ЦЯ ПО­ТОЧ­НО­ГО РО­КУ НА­ШІ АР­МІЙ­ЦІ СТА­НУТЬ УЧАС­НИ­КА­МИ БІЛЬШ ЯК 20 МІЖ­НА­РОД­НИХ ВІЙ­СЬ­КО­ВИХ НА­ВЧАНЬ Українці удосконалюватимуть бойову майстерність зі своїми…
За радянських часів військові комісаріати вважалися такими собі «райськими куточками», а тих, кому випадало проходити в них службу, щасливчиками. Певна…
Нещодавно на офіційному сайті Президента України зареєстрували петицію, автор якої пропонує дозволити громадянам України не проходити строкової служби. Але за…
Нещодавно парламент ухвалив Закон України під № 6052, який удосконалить питання, пов’язані з проходженням громадянами України військової служби. Згідно з…
Серед реформ, проголошених Міністерством оборони, значиться і система харчування. Зауважимо, що вона давно потребує вдосконалення: на думку незалежних військових експертів,…
Історію американського військового резерву можна поділити на два періоди: до початку 90х років і після. Доти американці уявляли собі службу…
Сьогодні, коли на Сході України тривають бойові дії й існує загроза повномасштабного вторгнення російської армії, його роль у зміцненні обороноздатності…
Ук­ра­їн­ська ар­мія під­ня­ла­ся в рей­тин­гу кра­щих у сві­ті. На пер­шо­му міс­ці — США, на дру­го­му — Ро­сія, на тре­тьо­му —…
Вій­сь­ко­ві су­ди в Ук­раї­ні вже бу­ли. Але у 2010 ро­ці згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни їх лік­ві­ду­ва­ли. Без жод­них по­яс­нень.…
Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».