Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Майбутні захисники України
УВАГОЮ ТА ПІКЛУВАННЯМ ОТОЧЕНІ ХЛОПЧАКИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСІ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМ. ІВАНА БОГУНА Мишкові не виповнилось і трьох років, як помер батько. А через рік пішла з життя і мати. Тож виховували його дідусь з бабусею на Дніпропетровщині.— Ліцеїстом... Читати далi
Кому служба не в радість
За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи.... Читати далi
Олександр Тіщенко: жінки себе добре...
Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би... Читати далi
Яка армія нам потрібна?
По­си­лен­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту лю­ди­ни в по­го­нах, зок­ре­ма сут­тє­ве під­ви­щен­ня їх­ньо­го гро­шо­во­го за­без­пе­чен­ня, спо­ну­кає укра­їн­ців... Читати далi
Здорова нація – сильна армія
ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ДО ВІЙСЬКА МОБІЛІЗУВАЛИ ТИСЯЧІ ГРОМАДЯН, НЕПРИДАТНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ «Наших хвороб медики «не помітили»...»В одному з військово-медичних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, познайомився з Максимом і... Читати далi
Поставити на ноги кожного пораненого бійця
У хо­ді ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції, яка три­ває на схо­ді кра­їни, ба­га­то вій­сь­ко­во­служ­бов­ців Зброй­них Сил Ук­раї­ни за­зна­ють по­ра­нень і по­тре­бу­ють... Читати далi
Дивні сни майора Зозулі
На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни в Пол­та­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­дож­ніх тво­рів, ви­ко­на­них у тех­ні­ці гра­вю­ри, майо­ра Де­ни­са Зо­зу­лі —... Читати далi
Він зберіг життя сотням українських вояків
Всту­пив­ши в не­рів­ний бій з те­ро­рис­та­ми, які го­ту­ва­ли паст­ку для ти­сяч ук­ра­їн­ських во­яків, гру­па спец­при­зна­чен­ців на чо­лі з ка­пі­та­ном Олек­сан­дром... Читати далi
Сьогоднішнє суспільство інакше ставиться до армії
Шос­то­го груд­ня Ук­раї­на від­зна­чає День Зброй­них Сил Ук­раї­ни, вша­но­вує тих, хто зі зброєю в ру­ках за­хи­щає свій на­род від во­ро­гів. Сло­во «за­хис­ник» за­раз сприй­має­ть­ся... Читати далi
Львівські десантники – непереможні представники...
Ви­со­ко­мо­біль­ні де­сант­ні вій­ська — це елі­та ук­ра­їн­ської ар­мії. Про хо­роб­рість львів­ських де­сант­ни­ків знає вся кра­їна, адже во­ни бо­ро­ни­ли До­нець­кий та... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни в Пол­та­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­дож­ніх тво­рів, ви­ко­на­них у тех­ні­ці гра­вю­ри, майо­ра Де­ни­са Зо­зу­лі — за­ступ­ни­ка…
Жур­на­ліс­ти зу­стрі­лись із за­ступ­ни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу — на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня вій­сь­ко­во­го парт­нер­ства Стра­те­гіч­но­го коман­ду­ван­ня з опе­ра­цій НА­ТО Од­дом Егі­лом Пе­дер­се­ном,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ Наш спів­роз­мов­ник — по­міч­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Юрій Бірю­ков. Він ви­різ­ня­єть­ся від­вер­тіс­тю і щи­ріс­тю,…
ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ Ви­то­ки ка­пе­лан­стваУперше слово «капелан» згадується у IV…
На засіданні РНБО ухвалено рішення про створення на Азовському морі військовоморської бази України. Від скарг на росіян, які затримують в…
На військовому полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Ради національної…
Як і раніше, в 2018 році в Україні буде проведено два призови громадян на строкову військову службу до Збройних Сил…
Незважаючи на очевидні успіхи України у зміцненні Збройних Сил, окремі політики звинувачують вище керівництво країни у байдужості до власного війська.…
Через ведення інтенсивних бойових дій значна частина Донеччини і Луганщини рясно усіяна різними боєприпасами, які через різні причини не вибухнули…
Цими словами починаються рапорти багатьох офіцерів і військовиків-контрактників українського війська: ця тенденція, на думку незалежних експертів, набрала загрозливих форм. Доводиться на…
Після підписання Петром Порошенком Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової…
До початку бойових дій на Донбасі військовослужбовці 101-ї бригади ЗС України охороняли будівлі МО, Генерального штабу. З літа 2014-го вони…
Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».