№ 20 (24119)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Позаду місяці або роки щасливого подружнього життя. Ви захотіли подарувати життя новій людині. Можна привітати вас з цим рішенням і побажати удачі, але цього буде недостатньо. Оскільки вагітність - це дуже відповідальний і важливий етап у житті жінки, до неї потрібно грунтовно підготуватися. Пропонуємо ознайомитися з основними правилами підготовки до вагітності.

Можна тільки порадувати за тих відповідальних майбутніх батьків, які вирішили заздалегідь підготуватися до зачаття. Можна зустріти і такі сім'ї, які вважають, що не потрібно все планувати і готуватися заздалегідь. А раптом не вийде? Що робити в таких випадках, розчаровуватися і знову починати підготовку? Вже краще нехай все йде своєю чергою, і жінка раптово дізнається, що вагітна. Тут можна привести безліч прикладів, коли лікарі наполягають на тому, щоб завчасно підготуватися до вагітності. З'ясуємо, чому варто прислухатися до думки фахівця і планувати вагітність.

Published in Розмаїття

Іс­пан­ський фут­боль­ний клуб «Се­ві­лья» ви­грав дру­гий за зна­чен­ням Єв­ро­ку­бок — Лі­гу Єв­ро­пи. 18 трав­ня у фі­на­лі під­опіч­ні Унаї Еме­рі здо­бу­ли во­льо­ву пе­ре­мо­гу над анг­лій­ським «Лі­вер­пу­лем» — 3:1.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка, який ще торік протистояв севільцям у фіналі разом із дніпропетровським «Дніпром», цього разу з іспанськими партнерами отримав престижний трофей, але фінальний матч дивився з лави для запасних.
Нинішня команда Коноплянки змогла встановити рекордне досягнення — жодній команді дотепер не вдавалося перемагати в Лізі Європи тричі поспіль. У цілому ж «Севілья» п’ять разів вигравала турнір, який до 2009 року називався Кубком УЄФА.

Published in Футбол
П'ятниця, 20 Травень 2016 12:52

Всі по місцях

26-й тур став остан­нім у чем­піо­на­ті Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги. Вже у на­ступ­ній пер­шо­сті нас очі­кує но­вий фор­мат про­ве­ден­ня зма­гань. Се­ред най­кра­щих ко­манд лі­ги бу­дуть ли­ше 12 клу­бів, од­нак кіль­кість мат­чів між ко­лек­ти­ва­ми ста­не біль­шою.

Найближчої суботи відбудеться останній матч у поточному клубному сезоні — у фіналі Кубка України зустрінуться віце-чемпіон країни донецький «Шахтар» і представник у Лізі Європи — луганська «Зоря». Про підсумок цього матчу ми розповімо наступного тижня, а зараз про матчі заключного туру.
Харківський «Металіст» у поєдинку проти «Динамо» своєю грою намагався показати, що навіть у такій скрутній фінансовій ситуації команда може дати бій чемпіону.

Published in Футбол

Розумний дефібрилятор від українських розробників виграв міжнародний хокатон Сities Hakathon at Internet of Things World 2016, який пройшов у Каліфорнії.
Проект був представлений дослідниками з України у складі команди Ciklum, пише ZN.UA з посиланням на пресреліз команди.
Дефібрилятор — невеликий апарат, призначений для надання екстреної медичної допомоги під час раптової зупинки серця. Крім основної функції електричних розрядів, апарат також дає підказки власнику і сповіщає найближчі клініки про нещасний випадок. Він також передає точний час першого розряду, координати і кардіограму потерпілого, що дає можливість лікарю швидкої допомоги поставити діагноз ще в дорозі.

За милозвучним медичним терміном «ноктурія» приховується серйозна проблема — часті нічні позиви до сечовипускання, що отруюють життя багатьом літнім людям. А вирішити цю проблему можна за допомогою препарату, яким лікують дітей від енурезу.
В останні десятиліття дитячі урологи з успіхом використовують для лікування первинного нетримання сечі у дітей, старших за 6 років, препарат десмопресин, котрий маленькі пацієнти, які страждають на енурез, приймають у таблетках, рідше — у вигляді крапель в ніс.

П'ятниця, 20 Травень 2016 12:38

Алергія залишається проблемою

Ну хто ж з нас не чув про алер­гію? А дех­то й геть доб­ре з нею зна­йо­мий, на жаль. Звід­ки ж та­ка по­пу­ляр­ність? На дум­ку ме­ди­ків, знач­на по­ши­ре­ність алер­гіч­них за­хво­рю­вань (на неї страж­дає по­над 20% на­се­лен­ня пла­не­ти) го­во­рить про алер­гії як про гло­баль­ну ме­дич­ну проб­ле­му.
В остан­ні 30 ро­ків по­ши­ре­ність алер­гіч­них за­хво­рю­вань под­во­юєть­ся кож­не де­ся­ти­літ­тя. Ни­ні в Ук­раї­ні від різ­них ви­дів алер­гій страж­да­ють у се­ред­ньо­му 15–35% гро­ма­дян.
Як бо­ро­ти­ся з ци­ми за­хво­рю­ван­ня­ми та як мі­ні­мі­зу­ва­ти їх шкід­ли­вий вплив на на­ше жит­тя? Про це ми по­ра­ди­ли­ся із фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, алер­го­ло­гом ви­щої ка­те­го­рії Люд­ми­лою За­брод­ською.

П'ятниця, 20 Травень 2016 11:50

Дорогою батька

Воістину, як писав Тарас Шевченко, в усякого своя доля і свій шлях широкий. Такий неозорий і водночас многотрудний шлях вистелився і перед нашим колегою — Євгеном Борисовичем Ямпольським, який нині відзначає своє 80-річчя.
Народився він у Дніпропетровську. З раннього дитинства чи не найбільше закарбувався в його пам’яті запах друкарської фарби.
Це й зрозуміло, адже тато з мамою працювали в обласній газеті «Зоря». Борис Борисович — кореспондентом, а його дружина — стенографісткою (була колись і така посада). Щодня після трудів праведних поверталися додому зі свіжою газетою. Отой її манливий запах, певно, і вплинув на подальший шлях сина.

Published in Особистість

Ми­ну­лої не­ді­лі, 15 трав­ня, в аеро­пор­ту Пер­та — міс­та, що на за­хід­но­му узбе­реж­жі Авст­ра­лії, — здійс­нив по­сад­ку ук­ра­їн­ський транс­порт­ний лі­так дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» «Ан-225» («Мрія»), який має най­біль­шу у сві­ті ван­та­жо­під­йом­ність. Він до­ста­вив у Перт зі сто­ли­ці Че­хії Пра­ги ма­сив­ний ван­таж — елек­тро­ге­не­ра­тор, який ва­жить 130 тонн.

Неординарність нинішнього рейсу — саму в тому, що «Ан225» (чий перший випробувальний політ, нагадаємо, відбувся 21 грудня 1988го, сертифікат типу літак отримав 23 травня 2001го, а з різноманітними вантажами за роки, що минули з того часу, побував у численних аеропортах різних міст Європи, Азії, Африки, Америки) до Австралії прилетів уперше. Таким чином, «Мрія» у своїй багатій подіями льотній біографії опанувала ще один континент.

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник (по­ет, кри­тик, пе­ре­кла­дач, сце­на­рист, ро­ма­ніст, пуб­лі­цист) Вік­тор Гра­бов­ський. Еру­дит, ве­ли­кий пат­рі­от Ук­раї­ни, щи­ра й доб­ра ду­ша, він вра­жає своєю від­кри­тіс­тю, без­по­се­ред­ні­стю, не­бай­ду­жіс­тю, ве­ли­кою лю­бо­в’ю до сві­ту, лю­дей, а пе­ред­усім — до рід­ної зем­лі. Пев­но, то­му він по­лі­тич­но і со­ці­аль­но гос­тро за­то­че­ний, пуб­лі­цис­тич­ний, що і спря­му­ва­ло на­шу бе­сі­ду у від­по­від­не рі­чи­ще.

— Вік­то­ре Ни­ка­но­ро­ви­чу, які впли­ви на Ва­ше жит­тя і твор­чість вва­жа­єте най­ва­го­мі­ши­ми?
— Якщо Ваша ласка, почнемо з того, що 1956й став не тільки доленосним роком у житті нашого народу, але й змусив одного з кращих диткорів республіканської піонерської газети «Зірка» (так вчинила редакція, опублікувавши мій портрет поряд із парсунами майбутніх українських письменників — це дивовижно симпатичні Василь Латанський і Микола Хижняк) уважніше, себто відповідальніше, поставитися до своїх дитячих першотворів.

Published in Вітальня
П'ятниця, 20 Травень 2016 11:27

Яскраві барви життя

Вочевидь, кожен художник, особливо молодий, прагне представити свою творчість широкому загалу поціновувачів мистецтва, почути відгуки глядачів. Виставка «Цей дивовижний світ» у київському Будинку художника вже вчетверте надає таку можливість як початківцям, так і професійним художникам. Вона продовжує серію виставок, організованих студією живопису Arts House та громадським об’єднанням «Барви життя».
На виставці «Цей дивовижний світ» представлено близько 200 робіт понад 30 художників. Тематичних і стилістичних рамок організатори не ставили, тому експозиція вражає різноманіттям жанрів і технік творів, серед яких — живопис, графіка, гобелени, вітражі, навіть картини, викладені з монет. Розмаїті й сюжети: портрети, пейзажі, натюрморти, зворушливі зображення тварин.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».