№ 16 (24115)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Страхування - універсальний інструмент, створений людством для економічного захисту своїх майнових інтересів. В даний час в економічно розвинених країнах без нього не відбувається жодної комерційної угоди, не діє практично жодне підприємство. Страховий поліс є практично у кожної людини. Практика страхування в нашій країні поки широкого розвитку не має. І тому є ряд причин: відсутність страхової культури у населення; низький імідж страхових агентів; всілякі кризи, що підривають довіру до страхових інститутів; недостатня просвітницька робота самих страхових компаній; агресивна реклама.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 22 Квiтень 2016 23:00

Як вибирати та купувати двері

Двері, безумовно, не найдешевша покупка. Особливо, якщо мова йде про броньовані або ексклюзивних двері. І зробити правильний вибір пересічному споживачеві не завжди легко - є моменти, якщо не приховувані продавцями, то вже напоказ не виставляють напевно. А викинути гроші на вітер не хочеться нікому ...

Купити двері можна в багатьох місцях - вони є на ринку і в салоні, одні зовні краще, інші гірше, одні недорогі, ціна інших змушує задуматися ... Які вибрати?

Published in Розмаїття

Уже два ро­ки Крим оку­по­ва­ний Ро­сій­ською Фе­де­ра­цією. По­всю­ди на пів­ос­тро­ві гас­ла: «Крым — рус­ская зем­ля». Ан­ти­ук­ра­їн­ські по­лі­ти­ки про­дов­жу­ють ро­зі­гру­ва­ти «крим­ську кар­ту», під­крес­лю­ючи іс­то­рич­ну при­на­леж­ність пів­ос­тро­ва РФ. 
Мов­ляв, Крим «по­да­ру­вав» Ук­раї­ні у зв’яз­ку з 300-річ­чям Пе­ре­яс­лав­ської ра­ди Ми­ки­та Хру­щов. А пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін пря­мо за­явив, що Хру­щов від­дав Крим Ук­раї­ні за мі­шок кар­топ­лі.
Чи так це? Як на­справ­ді від­бу­ва­ло­ся при­єд­нан­ня Кри­му до Ук­раї­ни? Ре­дак­ція «ДУ» звер­ну­ла­ся з та­ким за­пи­тан­ням до кан­ди­да­та іс­то­рич­них на­ук Дмит­ра Чор­но­го.

П'ятниця, 22 Квiтень 2016 20:39

Воїн, політик, письменник

20 квіт­ня — 125 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Юрія Тю­тюн­ни­ка, ук­ра­їн­сько­го вій­сь­ко­во­го ді­яча, ге­не­рал-хо­рун­жо­го ар­мії УНР.

Майбутній генералхорунжий армії УНР Юрко Тютюнник народився 20 квітня 1891 року в селі Будище Пединівської волості Звенигородського повіту Київської губернії, в селянській родині колишніх кріпаків Йосипа і Марини.
За материнською лінією, був онуком сестри Тараса Шевченка — Ярини. У сім’ї було 9 дітей, але дорослого віку досягли лише п’ятеро (4 сини і дочка).
Навчався Юрко в сільській школі, згодом закінчив агрошколу в Умані. 1913 року склав іспити до Київської приватної гімназії. Був одружений (дружина — Віра Андріївна). Мав двох доньок.

П'ятниця, 22 Квiтень 2016 22:35

«Олександрія» – гроза авторитетів

Після того, як «Олександрія» вибила у чвертьфіналі Кубка України з футболу київське «Динамо», команда під орудою Володимира Шарана зупинятися не стала. У півфіналі на колектив із Кіровоградщини чекав не менш грізний суперник — донецький «Шахтар», але й тут олександрійці вирішили не зупинятися.
Нічия 1:1 на власному полі навряд чи зробить «Олександрію» фаворитом у всьому протистоянні, проте на мінісенсацію претендує однозначно. Гірники вийшли на гру основним складом і мали забивати ще в першому таймі, та свої нагоди змарнували. Натомість у складі «Олександрії» на 36й хвилині класний удар вдався Грицуку, який прийняв м’яч після скидання Старенького, п’ятою відіграв Коваленка та пробив за неймовірною траекторією у «дев’ятку».

Published in Футбол
П'ятниця, 22 Квiтень 2016 22:26

«Шахтар» побачить Коноплянку

До­нець­кий «Шах­тар» по­до­лав чер­го­вий етап дру­го­го за прес­тиж­ніс­тю фут­боль­но­го єв­ро­куб­ка — у чверть­фі­на­лі Лі­ги Єв­ро­пи під­опіч­ні Мір­чі Лу­че­ску впев­не­но здо­ла­ли опір пор­ту­галь­ської «Бра­ги». Те­пер на гір­ни­ків че­кає но­ве ви­про­бу­ван­ня, пів­фі­наль­ні зу­стрі­чі з чин­ним во­ло­да­рем по­чес­но­го тро­фею — іспан­ською «Се­віль­єю», в скла­ді якої ви­сту­пає пів­за­хис­ник збір­ної Ук­раї­ни Єв­ген Ко­ноп­ля­нка.

Шлях гірників до півфіналу розпочався у виїзному матчі в Бразі. З перших хвилин матчу футболісти «Браги» намагалися контролювати гру, і це їм до певного часу вдавалося робити. Щоправда, до реальних загроз воротам Андрія П’ятова не доходило, найнебезпечніші моменти господарі створювали ударами з середніх і далеких дистанцій.

Published in Футбол
П'ятниця, 22 Квiтень 2016 22:19

Забиває тільки один

22-й тур чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’­єр-лі­зі мож­на на­зва­ти по-сво­єму уні­каль­ним. Спра­ва в то­му, що впер­ше від по­чат­ку се­зо­ну в усіх мат­чах за­би­ва­ла ли­ше од­на коман­да, то­ді як ін­ший учас­ник ду­елі не­змін­но «мов­чав» (ще в од­но­му ви­пад­ку по­ра­ду­ва­ти гля­да­чів го­ла­ми не зміг жо­ден ко­лек­тив).

Київське «Динамо» взяло заплановані три очки в Ужгороді. На матч з лідером чемпіонату України прийшло менше половини стадіону. Цікаво, яку команду варто привезти до цього міста, щоб стадіон був заповнений? Хоча, як команда грає, так за неї і вболівають. Що стосується самого поєдинку, то кияни довго не могли відкрити рахунок, а господарі з перших хвилин матчу мріяли, щоб він швидше завершився.

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Сер­гій Ку­лі­да пи­ше ці­ка­ві книж­ки, в яких не­ймо­вір­ні де­тек­тив­но-при­год­ниць­кі ко­лі­зії під­да­ні іс­то­рич­ним роз­слі­ду­ван­ням. За сло­ва­ми ра­дян­сько­го кла­си­ка де­тек­тив­но­го жан­ру Ге­ор­гія Вай­не­ра, «йо­го пуб­лі­ка­ції зрід­ні лі­те­ра­тур­ним по­шу­кам Ірак­лія Ан­дрон­ні­ко­ва». 
Але, на від­мі­ну від ві­до­мо­го пись­мен­ни­ка і лі­те­ра­ту­роз­нав­ця, ін­те­рес Сер­гія Ку­лі­ди ле­жить в ін­шій пло­щи­ні — іс­то­рія роз­від­ки і контр­роз­від­ки.

Літератор подекуди знаходить «темні плями» у «світлих» образах відомих письменників, художників, артистів, учених, які стали — із власної волі або через обставини — шпигунами. У цій другій «шкурі» вони були не менш талановиті, ніж в основній професії.

Published in Вітальня
П'ятниця, 22 Квiтень 2016 14:05

Україна очима дітей із АТО

У рамках медіапроекту «Дитинство без сліз» у столиці відкрилася Міжнародна благодійна виставка картин «Україна очима дітей із зони АТО», яка буде експонуватися в музеях 50 країн світу, повідомляє unn.ua.
«Проект охопить усю Україну та відвідає 50 країн світу. Перші країни, які нас запросили, — це Угорщина, Польща та Молдова», — повідомив організатор виставки С. Ліповський.
«Місто Київ прийняло понад 120 тисяч переселенців із Луганської та Донецької областей. Дарниця — найбільшу кількість, майже 22 тисячі осіб, або 17%.

Published in Культура

У Малій галереї Національного культурномистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» стартувала виставка художника Іллі Ісупова «Перископ», повідомляє ipro.kiev.ua. Вона розповідає про українських моряків після анексії Криму.
Куратор галереї Дана Брежнєва розповіла про проект: «Як відомо, кожен військовозобов’язаний дає урочисту присягу на вірність батьківщині. У різних державах вона має свою специфіку, зміст і обряд, відповідає традиції того чи іншого народу. Об’єднуючим елементом є урочистість, благоговіння перед новою відповідальністю, непохитність у правильності прийнятого рішення. Саме з присяги новобранець набуває прав і обов’язків відповідно до військового законодавства країни, в тому числі — покарання за зраду — дезертирство. Відмова від прийняття присяги не допускається.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».