№ 23 (24122)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:41

Європейська вершина Анни Ушеніної

Екс-чемпіонка світу українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів. Тріумфальна для неї першість пройшла у румунському місті Мамай. У змаганнях брали участь 112 шахісток з усіх країн континенту. Українка провела 11 партій і набрала 8,5 бала — стільки ж було у іспанки Сабріни Гутьєрес Веги.
Але Ушеніна отримала титул найсильнішої шахістки континенту завдяки кращим додатковим показникам. 30-річна шахістка на шляху до чемпіонства не зазнала жодної поразки, виграла шість партій і п’ять разів завершувала поєдинки нічиєю.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:39

Король Ноле і нова королева

У Парижі завершився другий із чотирьох тенісних турнірів найпрестижнішої в цьому виді спорту серії Grand Slam — відкритий чемпіонат Франції. На кортах Roland Garros тенісисти визначали найкращих у змаганні на ґрунтових кортах — «найповільнішому» покритті, де, крім власне майстерності володіння ракеткою, високими є вимоги до витривалості, адже розіграші є зазвичай довшими, ніж на траві або харді.
Можливо, саме цей чинник виявився визначальним у жіночому фіналі, де 34річній американці Серені Вільямс протистояла 22річна іспанка Гарбіньє Мугуруза. За повідомленнями, які підтвердила сама Серена, від чвертьфіналу вона грала з травмою привідного м’яза. Але ще до фіналу американка запевнила своїх прихильників, що почувається достатньо добре для гідного виступу.

Published in Тенiс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:36

В очікуванні Німеччини

Збірна України з футболу переможно завершила підготовку до першого матчу чемпіонату Європи проти команди Німеччини. В італійському місті Бергамо підопічні Михайла Фоменка виграли у команди Албанії — 3:1.
Показово, що у відборі до Євро2016 албанці, які також зіграють на полях Франції, пропустили лише шість м’ячів.
На відміну від попередньої гри з Румунією, де «синьожовті» мали набагато більше нагод, ніж реалізували, в поєдинку, що відбувся рівно за тиждень до старту Євро2016, моментів було обмаль, а реалізація майже 100%.
Фоменко у цій грі вже, очевидно, визначав стартовий склад на зустріч із чинними чемпіонами світу — німцями. І, якщо судити з подій на полі й реакції на них тренерського штабу, можливі лише дві заміни.

Published in Футбол
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:33

Прощавай, король!

3 черв­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки по­мер най­ве­лич­ні­ший бок­сер Кас­сі­ус Клей, більш ві­до­мий як Му­хам­мед Алі. Ко­лиш­ній чем­пі­он сві­ту з про­фе­сій­но­го бок­су в на­дваж­кій ва­зі ві­дій­шов у кра­щий світ у клі­ні­ці Фі­нік­са на 75-му ро­ці. Ра­ні­ше він був гос­пі­та­лі­зо­ва­ний че­рез проб­ле­ми з ди­халь­ни­ми шля­ха­ми. Йо­го стан оці­ню­вав­ся як ста­біль­ний. Але зго­дом хво­ро­ба Пар­кін­со­на, з якою бок­сер бо­ров­ся біль­ше 30 ро­ків, да­ла ус­клад­нен­ня.

Народився легендарний боксер 17 січня 1942 року о 18:30 в американському місті Луїсвілл штату Кентукі. Дитинство Касіуса пройшло в «чорному» кварталі міста. Він згадував, як маленьким не міг заснути, плакав, бо не розумів, чому чорних людей так принижують.

Published in Бокс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:30

Як не захворіти під час відпустки?

Ось і на­ста­ла по­ра літ­ніх ка­ні­кул і від­пус­ток. За­кон­ні мі­сяць-дру­гий без ро­бо­ти й справ бу­ден­них. Ча­су вдос­таль, але хо­четь­ся, щоб не ва­ля­ти­ся у ліж­ку в пус­то­му очі­ку­ван­ні ман­ни не­бес­ної чи з яко­юсь не­ду­гою, а щоб ко­жен день був на­пов­не­ний пре­крас­ни­ми, но­ви­ми вра­жен­ня­ми та ра­діс­ни­ми емо­ці­ями.
Про­те са­ме у цей пе­рі­од осо­бли­во не хо­четь­ся, щоб те­бе на­здог­на­ли якісь хво­ро­би або да­ли про се­бе зна­ти ста­рі бо­ляч­ки. Адже то­ді вся ра­дість від від­пуст­ки, зви­чай­но ж, про­па­де.
Тож як же убез­пе­чи­ти се­бе від хво­роб під час від­пуст­ки і не за­не­ду­жа­ти? З цим пи­тан­ням ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця-гі­гі­єніс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Лю­бо­ві Ки­цу­лі.

Про ко­ристь роз­ван­та­жу­валь­них днів прос­то не­об­хід­но зна­ти всім, щоб пік­лу­ва­ти­ся про своє здо­ров’я або спро­бу­ва­ти вря­ту­ва­ти те, що за­ли­ши­ло­ся. По­годь­те­ся, що за­мис­ли­ти­ся про це і ре­алі­зу­ва­ти своє по­ри­ван­ня прос­ті­ше вліт­ку, ніж будь-яко­го ін­шо­го се­зо­ну.
Ба­га­то хто по­ми­ляє­ть­ся, як­що ду­має, що та­кий про­фі­лак­тич­ний за­сіб, як роз­ван­та­жен­ня, од­ра­зу по­зба­вить від за­йвих кі­ло­гра­мів. Роз­ван­та­жу­валь­ні дні дійс­но спри­яють схуд­нен­ню, але тіль­ки при до­три­ман­ні діє­ти або пра­виль­но­го ра­ціо­ну хар­чу­ван­ня.

Лікарідієтологи рекомендують проводити розвантаження не більше 12 разів на тиждень, але при цьому в інші дні організм потрібно забезпечити необхідною порцією калорій. І в жодному разі не можна перетворювати розвантажувальні дні на тривале голодування.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:23

Три грані п'ятдесятниці

19 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СВЯ­ТОЇ ТРІЙ­ЦІ. П’ЯТ­ДЕ­СЯТ­НИ­ЦЯ

День Свя­тої Трій­ці — од­не з го­лов­них хрис­ти­ян­ських свят. Йо­го ще на­зи­ва­ють П’ят­де­сят­ни­цею, то­му що від­зна­чає­ть­ся во­но на п’ят­де­ся­тий день піс­ля Вос­кре­сін­ня Хрис­то­во­го. Свят­ку­ван­ня Трій­ці що­річ­но ви­па­дає на різ­ні да­ти, ос­кіль­ки пов­ні­стю за­ле­жить від да­ти Ве­ли­ко­дня — на сьо­му піс­ля Пас­хи не­ді­лю.

Подібно до того, як новозавітна Пасха своїм прообразом має Пасху старозавітну (Песах), свято Трійці пов’язане зі старозавітним іудейським святом Шавуот. У перекладі зі староєврейської слово «Шавуот» означає «7 тижнів», адже через сім тижнів після виходу євреїв з Єгипту (в Песах) Бог явився Мойсею на горі Синай і дарував скрижалі Заповіту з десятьма заповідями — основою Тори. У Біблії Тора — це перші п’ять книг Старого Заповіту.
День П’ятдесятниці також називають і днем народження Церкви.

Published in Духовність

14 ЧЕРВ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ ДО­НО­РА

Все­світ­ній день до­но­ра від­зна­чає­ть­ся з 2004 ро­ку за іні­ці­ати­вою між­на­род­них ор­га­ні­за­цій, які за­кли­ка­ють до доб­ро­віль­ної та без­кош­тов­ної зда­чі кро­ві, — Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я (ВО­ОЗ), Між­на­род­ної фе­де­ра­ції Чер­во­но­го Хрес­та і Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця, Між­на­род­ної фе­де­ра­ції ор­га­ні­за­цій до­но­рів кро­ві та Між­на­род­но­го то­ва­ри­ства по пе­ре­ли­ван­ню кро­ві.\

Дата 14 червня обрана невипадково, адже цього дня народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер (1868–1943), удостоєний 1930 року Нобелівської премії з фізіології та медицини за відкриття груп крові у людини.
Міністри охорони здоров’я світу під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні 2005 року одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові та вирішили щорічно 14 червня відзначати Всесвітній день донора.
Цікаво, що перше у світі переливання крові було зроблено у 1818 році в Англії.

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ти­мур Ли­то­вчен­ко, про­від­ний фан­таст Ук­раї­ни, який ни­ні осід­лав й іс­то­рич­ний ро­ман. За­ступ­ник го­ло­ви Твор­чо­го об’­єд­нан­ня при­год­ни­ків і фан­тас­тів при Ки­їв­ській ор­га­ні­за­ції НСПУ, ке­рів­ник клу­бу лю­би­те­лів фан­тас­ти­ки «Чу­маць­кий Шлях». До­слід­ник іс­то­рич­них і біб­лій­них «ка­зу­сів».

— Па­не Ти­му­ре, за­зир­не­мо для по­чат­ку в день вчо­раш­ній. Чим мо­же­те по­хва­ли­ти­ся?
— З огляду на те, що у мене скиртовано два великих стоси рукописів, маю під 30 авторських книжок і збірок. З них частина — збірки та антології, а також тоненькі, брошурного типу книжечки, які виходили в 90-х, коли взагалі майже нічого не публікувалося. До речі, дехто з маститих письменників казав, що знімає переді мною капелюха за те, що в мене є такі книжечки, які пробилися в «глухі» роки.

Published in Вітальня
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:11

З ляльками у країні чудес

Світ­лий ко­ло­рит кар­тин не­мов ство­рює де­ко­ра­ції, на тлі яких роз­мі­ще­ні ви­шу­ка­ні ху­дож­ні ляль­ки. Каз­ко­ва ат­мо­сфе­ра па­нує у роз­кіш­ній зо­ло­тій за­лі особ­ня­ка гра­фі­ні Ува­ро­вої (Фонд куль­ту­ри), де роз­гор­ну­то ви­став­ку тво­рів ху­дож­ни­ці і твор­ця ля­льок На­та­лі Фо­мі­ної «В кра­їні чу­дес».

Наталя Фоміна навчалася на графіка в художній школі при Інституті мистецтв у Є. І. Ухнальова, головного архітектора і художника Ермітажу. Художниця довго шукала свою техніку, яка мала засобами живопису передавати об’єм та фактуру. Її картини відображують почуття та враження, деякі з них схожі на роботи імпресіоністів, інші — абстрактні, нагадують поверхні гобеленів, мереживо, давні фрески. Тепер ці роботи співіснують з її ляльками.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».