№ 10 (24109)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 11 Березень 2016 13:08

Прем'єр-ліга: вже 13 команд

Про­цес ско­ро­чен­ня го­лов­ної лі­ги ук­ра­їн­сько­го фут­бо­лу, за­по­чат­ко­ва­ний піс­ля анек­сії Кри­му, три­ває да­лі. Зу­сил­ля з по­ря­тун­ку за­по­різь­ко­го «Ме­та­лур­га» ви­яви­ли­ся мар­ни­ми, й у фут­бол­ках цьо­го ко­лек­ти­ву ни­ні прос­то не­має ко­му ви­хо­ди­ти.

«Станом на 02.03.2016 року за ФК «Металург» (Запоріжжя) на участь у змаганнях прем’єр-ліги заявлено 4 (чотири) футболісти», — констатує дирекція ліги. Таким чином, із семи запланованих календарем поєдинків першого навесні, а загалом 17-го туру прем’єр-ліги поєдинків відбулося шість. Ужгородській «Говерлі» сенсу їхати до Запоріжжя не було...

Published in Футбол
П'ятниця, 11 Березень 2016 13:05

Сергій Семенов вийшов на пік

У Нор­ве­гії три­ває го­лов­ний бі­ат­лон­ний старт се­зо­ну — чем­піо­нат сві­ту. Ук­ра­їн­ські йо­го учас­ни­ки доб­ре ви­яв­ля­ють се­бе в усіх гон­ках, але до­те­пер най­яск­ра­ві­ши­ми ви­йшли два зма­ган­ня: змі­ша­на ес­та­фе­та, яка від­кри­ва­ла тур­нір, і чо­ло­ві­чий спринт, у яко­му слі­дом за дво­ма го­лов­ни­ми зір­ка­ми су­час­но­го бі­ат­ло­ну фі­ні­шу­вав лі­дер віт­чиз­ня­ної коман­ди Сер­гій Се­ме­нов.

У змішаних естафетах на чемпіонатах світу найкращим дотепер результатом українців було шосте місце. В Осло Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов та Дмитро Підручний установили новий орієнтир.

П'ятниця, 11 Березень 2016 12:58

Берег лівий, берег правий...

Ба­га­то­ві­ко­ва прак­ти­ка спів­іс­ну­ван­ня люд­ства і при­ро­ди до­ве­ла, що лю­ди­на ви­яви­ла­ся да­ле­ко не кра­щим су­сі­дом до­вкіл­ля. А як ві­до­мо, не­має біль­шої бі­ди, ніж ли­хі су­сі­ди... При­ро­ді, здає­ть­ся, справ­ді не по­та­ла­ни­ло.

На аграрній Полтавщині з її чарівними краєвидами та багатими природними ресурсами природа щедро віддячує людям, коли ті ставляться до неї як добрі сусіди. І навпаки, обов’язково карає, якщо люди ідуть проти природного ходу речей, які утворюють усталений екологічний баланс у регіоні. Такі випадки непоодинокі. Приміром, якщо не відверто хибним шляхом, то не до кінця продуманим у регіоні пішли, коли вирішили створити на Полтавщині штучне Кременчуцьке водосховище.

Published in Екологія

У Національному заповіднику «Софія Київська» 24 березня відбудеться відкриття виставки «Петриківський рушник», повідомляє i-pro.kiev.ua. Це арт-проект Асоціації майстрів народного мистецтва України, який організовано спільно з Благодійним фондом «КОЛО». Він покликаний показати традиційний розпис із нового сакрального та філософського боку — в контексті сучасної традиційної культури України.
З давніх часів рушник є найголовнішим символом слов’янської атрибутики та української культури.

Published in Духовність
П'ятниця, 11 Березень 2016 12:41

До святого столу

Млин­ці гур’­їв­ські ско­ро­спі­лі
5 склянок борошна, 8 яєць, 200 г вершкового масла, 0,8 л кислого молока.
Пшеничне борошно розітріть із жовтками і вершковим маслом. Безперервно розмішуючи лопаткою, розведіть кислим молоком до належної густини. Ретельно вимішайте тісто, додайте збиті в міцну піну білки, обережно перемішайте і спечіть тонкі млинці.
Подавайте їх гарячими, з будь-якою начинкою, поливши розтопленим вершковим маслом або сметаною.

Published in Духовність

Остан­ня не­ді­ля пе­ред Ве­ли­ким пос­том, який цьо­го ро­ку по­чи­нає­ть­ся 14 бе­рез­ня, має на­зву Про­ще­на. Ве­ли­кий піст пе­ред­ба­чає очи­щен­ня, са­мо­вдос­ко­на­лен­ня, перш за все ду­хов­не, пе­ред най­біль­шим хрис­ти­ян­ським свя­том — Ве­ли­ко­днем, що при­па­дає на 1 трав­ня.

Але духовне очищення, без якого не може бути спасіння, не відбудеться без прощення. В Євангелії сказано: «Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш небесний» (Мт. 6:14).

Published in Освіта
П'ятниця, 11 Березень 2016 12:31

Масниця

У 2016 ро­ці ми зу­стрі­ли Мас­ни­цю 7 бе­рез­ня. Це дав­ньо­сло­в’ян­ське свя­то — Мас­ни­ця (Мас­ля­на, Сир­на не­ді­ля) — від­зна­ча­ють на честь вес­ня­но­го про­бу­джен­ня при­ро­ди.

І хоча християнська церква приєднала Масницю до свого календаря, проте вона так і не набула релігійного змісту.
Масницю часто-густо відкривали парубки, які споруджували снігові гори, скоромовкою кликали її в гості: «Душечко ти моя, Маснице, перепельні кісточки, паперове твоє тільце, медові твої вуста, солодка твоя мова! Приїзди до мене в гості на широкий двір, на горах покататися, у млинцях покачатися, серцем потішитися».

Published in Духовність
П'ятниця, 11 Березень 2016 11:51

Справжній велет у житті і на сцені

14 БЕРЕЗНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АМВРОСІЯ МАКСИМІЛІАНОВИЧА (МАКСИМОВИЧА) БУЧМИ (1891—1957), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА, РЕЖИСЕРА, ПЕДАГОГА, НАРОДНОГО АРТИСТА СРСР (1944), ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ СРСР (1941, 1949)

Ам­вро­сій Буч­ма на­ро­див­ся у Льво­ві 14 бе­рез­ня 1891 ро­ку. У ро­ди­ні Бро­нек (так зва­ли йо­го вдо­ма) був дев’­ятою й остан­ньою ди­ти­ною. Ви­жи­ли ли­ше він і стар­ша сес­тра Оль­га, акт­ри­са «Русь­кої бе­сі­ди».

Батько — стрілочник і сторож на залізниці, а раніше — шкільний учитель. Мати — праля. Їхня хата стояла під горою, біля собору Святого Юра. Бронек змалку сам навчився грати на батьковій скрипці, навіть дещо цим заробляв.

Published in Особистість
П'ятниця, 11 Березень 2016 11:45

Георгій Бабійчук

Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ді­яч куль­ту­ри і мис­тецтв ху­дож­ник Ге­ор­гій Ба­бій­чук. Ску­пий на по­хва­ли по­ет-ака­де­мік Бо­рис Олій­ник про ньо­го на­пи­сав: «Ме­ні осо­бли­во ім­по­нує те, що ху­дож­ник до­сить вправ­но во­ло­діє, окрім пенз­ля, ще й пе­ром. Хтось, мож­ли­во, не зав­жди по­ді­ля­ти­ме йо­го гос­трі ін­век­ти­ви сто­сов­но тим­ча­сов­ців, які опи­ни­ли­ся на вер­хах, а ко­мусь не до шми­ги при­па­дуть йо­го су­во­рі оцін­ки по­бра­ти­мів по це­ху...

Але жоден з опонентів не зможе запідозрити Бабійчука в лукавстві. Він — відкритий і відвертий у своїй позиції патріота рідної землі. Жаль лише, що таких особистостей не так рясно на нашому суспільно-політичному полі. Особливо таких подвижників не вистачає нині».

Published in Вітальня

Чи по­вин­на дер­жа­ва ре­мон­ту­ва­ти бу­дин­ки в при­ват­ній влас­но­сті? Від­по­відь на та­ке за­пи­тан­ня мо­же од­ра­зу ви­зна­чи­ти су­спіль­ні на­строї сприй­нят­тя жит­ло­вої ре­фор­ми. Не сек­рет, що ба­га­то укра­їн­ців до­сі вва­жа­ють, що ре­монт бу­дин­ку — спра­ва над­то до­ро­га, влас­них гро­шей у га­ман­цях мит­тє­во не від­шу­ка­ти, і як­що дер­жа­ва не по­сприяє, жит­ло­вий фонд ско­ро зов­сім за­не­па­де.

А от європейцям подібне запитання видасться дивним: якщо в багатоповерхівці всі квартири перебувають у приватній власності, чому її повинні ремонтувати державним коштом?

Published in Проблема
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».