№ 10 (24057)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 06 Березень 2015 20:18

Євровесна для «ДИНАМО» і «ДНІПРА»

Два ук­ра­їн­ські фут­боль­ні клу­би офі­цій­но офор­ми­ли пе­ре­пуст­ки до єв­ро­куб­ко­вої вес­ни. За­зви­чай, уже про ви­хід до 1/16 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи го­во­рять як про «єв­ро­вес­ну», але як­що під­хо­ди­ти до спра­ви фор­маль­но, то зу­стрі­чі цієї ста­дії від­бу­ваю­ть­ся ще взим­ку. Пер­ши­ми вес­ня­ни­ми по­єдин­ка­ми тур­ні­ру для «Ди­на­мо» і «Дніп­ра» ста­нуть зу­стрі­чі 1/8 фі­на­лу з анг­лій­ським «Евер­то­ном» та гол­ланд­ським «Аяк­сом» від­по­від­но.

На стадії 1/16 фіналу динамівці здолали опір «Генгама», а дніпропетровці виявилися сильнішими за «Олімпіакос». Обом лідерам українського футболу перемоги далися непросто.
Усупереч очікуванням, киянам у протистоянні з провінційним французьким клубом було важче, ніж «Дніпру» із грецьким грандом. Частково в цьому винні самі футболісти «Динамо» — надто нервово провели вони зустріч у гостях.
Уже на 7-й хвилині першої гри головний тренер українського клубу Сергій Ребров змушений був замінити через травму Джермейна Ленса. Все нібито стало налагоджуватися ближче до середини тайму — гостям вдалася класна атака, Сергій Сидорчук відправив у прорив на правому фланзі Артема Кравця, який знайшов пасом у центрі штрафного майданчика Мігеля Велозу — 0:1.

Published in Футбол
П'ятниця, 06 Березень 2015 20:16

Розгромні перемоги лідерів

Віт­чиз­ня­ні фут­боль­ні вбо­лі­валь­ни­ки на­реш­ті до­че­ка­ли­ся — піс­ля зи­мо­вої па­узи по­но­ви­ли­ся іг­ри чем­піо­на­ту Ук­раї­ни. Од­нак у 15 ту­рі осо­бли­вої ін­три­ги в мат­чах за учас­тю лі­де­рів не ста­ло­ся. Усі во­ни здо­бу­ли впев­не­ні пе­ре­мо­ги.

Донецький «Шахтар» у Львові зустрічався з полтавською «Ворсклою». Перші двадцять хвилин матчу гра була рівною і без гострих моментів, а вже з другої половини першого тайму за справу взялися господарі поля. Усе почалося з небезпечного удару Тайсона, але м’яч влучив у штангу. Це був лише дзвіночок, адже через шість хвилин після цього господарі вийшли вперед. Шевчуку вдалося проштовхнути м’яч у сітку воріт, після невдалих спроб Тейшейри та Адріано. «Ворскла» оговталася лише за п’ять хвилин до перерви: спочатку небезпечний удар Скляра парирував П’ятов, а ще через чотири хвилини м’яч після удару Олександра пройшов повз ворота.
Початок другої половини матчу ознаменувався ще однією результативною атакою «Шахтаря». Дуглас Коста пробив у дальній кут воріт Богуша — 2:0.

Published in Футбол

Ни­ні, на жаль, че­рез знач­не зне­ці­нен­ня грив­ні сер­йоз­но за­хво­рі­ти для біль­шо­сті на­се­лен­ня Ук­раї­ни озна­чає при­рек­ти се­бе на злид­ні. Адже ці­на на лі­ки, яка при­в’яза­на до кур­су до­ла­ра, зрос­ла у кіль­ка ра­зів. А як­що хво­рі­ють ва­ші близь­кі та рід­ні, ви го­то­ві про­да­ти геть усе, що мож­на, пра­цю­ва­ти до­дат­ко­во, аби якось зі­бра­ти не­об­хід­ну су­му на жит­тє­во не­об­хід­ні пре­па­ра­ти.

Особливо страждають хворі на хронічні захворювання, адже таке лікування не разове, а потребує постійних витрат. Зараз важко всім хронічно хворим. Але є серед цих людей ті, для кого проблема стоїть особливо гостро, — це хворі на рідкісні хвороби.
Таких людей не так уже й мало. Від тяжких та маловивчених хвороб у світі щорічно потерпають тисячі людей. За європейським стандартом, рідкісним вважається захворювання, якщо воно зафіксоване одне на 2000 осіб. Якщо своєчасно хвороба не виявлена і не лікується, хворі люди, зазвичай, досить швидко стають інвалідами, багато хто помирає.
Рідкісні хвороби лікарі ще називають «сирітськими». Але ж не через те, що виникають у сиріт, а тому, що майже ніхто ними не опікується, бо кількість хворих у загальній популяції населення невелика, тож і прибуток від реалізації засобів лікування — мізерний, а собівартість дуже висока. Проста арифметика переважає над гуманізмом.

12 БЕРЕЗНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК

Цей день від­зна­чає­ть­ся з 2006 ро­ку за іні­ці­ати­вою все­світ­ніх про­фе­сій­них асо­ці­ацій не­фро­ло­гів. На дум­ку ме­дич­ної гро­мад­сько­сті, це ре­ак­ція на ни­ніш­ню за­гроз­ли­ву си­ту­ацію. А ме­та — під­ви­щи­ти обі­зна­ність про те, на­скіль­ки важ­ли­ві на­ші нир­ки для за­галь­но­го здо­ров’я, і, від­по­від­но, змен­ши­ти час­то­ту та на­слід­ки за­хво­рю­вань ни­рок і по­в’яза­них із цим проб­лем у сві­ті.
Вва­жає­ть­ся, що хро­ніч­на хво­ро­ба ни­рок на­яв­на у 8–12від­сот­ків на­се­лен­ня Зем­лі, а се­ред лю­дей ві­ком по­над 65ро­ків на неї страж­да­ють до 30 від­сот­ків. Ось чо­му ми ви­рі­ши­ли звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою та роз’­яс­нен­ня­ми до фа­хів­ця-не­фро­ло­га — до­цен­та, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Ро­ма­на Ше­ре­ме­ти.

— Хронічна хвороба нирок — пошкодження нирок або зниження їх функції протягом 3 місяців і більше. Нормальні, здорові нирки видаляють з крові шлаки і зайву воду, що у вигляді сечі виводяться з організму. Нирки також беруть участь у контролі артеріального тиску. При хронічній хворобі нирок їх функція порушується, тому вони не можуть видаляти шлаки з крові так добре, як здорові нирки.
Хвороба класифікується на 5 стадій, які різняться за тактикою ведення хворого, ризиком розвитку термінальної ниркової недостатності і серцево-судинних ускладнень.

Про ко­рис­ні про­дук­ти, не­об­хід­ні для здо­ров’я жін­ки, що до­по­ма­га­ють їй дов­ше за­ли­ша­ти­ся мо­ло­дою і кра­си­вою, зна­ють ба­га­то лю­дей, про­те дов­гі ро­ки зво­лі­ка­ють із ви­рі­шен­ням пе­ре­хо­ду на пра­виль­не хар­чу­ван­ня. Це при­род­но, по­ки мо­ло­дий — ні про що не за­мис­лю­єш­ся. А ко­ли вже, про­бач­те, вид­но зморш­ки на об­лич­чі, а на ті­лі — це­лю­літ­ний пан­цир, ві­ра в те, що зно­ву мож­на ста­ти мо­ло­дою, зни­кає.

Скажімо, чому в чоловіків з цим питанням все набагато простіше? Тому що в їхній шкірі генетично «закладена» стійкість до всіх викликів часу. А ми, жінки, просто зобов’язані подбати про самих себе. Інакше хто ж іще це зробить, якщо не ми? Тому, поки до літа є час, ставимо перед собою мету — стати молодшими, стрункішими, спокійнішими і, відповідно, свіжішими, радіснішими і щасливішими. Беремо гаманець і купуємо все необхідне.
l Риба в раціоні жінки має бути обов’язково. У своєму складі вона має ті самі жирні кислоти, що підтримують нормальну роботу серця і мозку, а жіночу шкіру роблять гладкою.
l Зелень і свіжі овочі: петрушка і кріп, огірки і редиска чудово впливають на роботу травної системи. Якщо все це регулярно вживати, то в результаті — зайва вага поступово зникне і більше не з’явиться.
l Зелений чай — чудовий антиоксидант. Вживання зеленого чаю, як і червоного вина, є профілактикою утворення тромбів. Його необхідно пити без цукру і не менш як тричі на день.

Published in Свiт жiнки

«Як­що го­во­ри­ти між на­ми, то все по­чи­нає­ть­ся з ма­ми. І ка­зоч­ка пер­ша у сві­ті, і со­няч­на по­до­рож в лі­то. Най­пер­ші ле­гень­кі сні­жин­ки і ся­юче ди­во — ялин­ка. Від ма­ми — і лі­те­ри, й сло­во, і зроб­ле­на ра­зом об­но­ва... Як­що го­во­ри­ти між на­ми, то все по­чи­нає­ть­ся з ма­ми». Цьо­го вір­ши­ка на­пи­са­ла ві­до­ма ди­тя­ча пись­мен­ни­ця, член На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, ла­уре­ат кіль­кох лі­те­ра­тур­них пре­мій Ма­рія Ан­то­нів­на По­но­ма­рен­ко. Звер­ніть ува­гу: ав­тор пе­ред­усім від­зна­чи­ла, що від ма­ми «...І ка­зоч­ка пер­ша у сві­ті», під­крес­лю­ючи тим са­мим важ­ли­вість цьо­го жан­ру.

Тут варто нагадати: те, що казка відіграє важливу виховну роль, відомо з давніх-давен, адже ще наші «пра-пра», пояснюючи дітям, що таке погано, а що таке добре, розповідали їм таку казку, яка б допомогла зрозуміти, як потрібно поводитися, навчала життю. До речі, про силу впливу казок свідчить і таке: деякі правителі, вважаючи, що негативні герої «списані» з них, піддавали цей жанр гонінню, а цар Олексій Миколайович навіть видав у 1649 році спеціальну грамоту з вимогою припинити «сказиваніє і скомороство».

Published in Свiт жiнки

Біо­гра­фія пись­мен­ни­ка Олек­сан­дра Еса­уло­ва ви­кли­кає по­див (пев­но, так має бу­ти, ко­ли йдеть­ся са­ме про пись­мен­ни­ка, та ще й схиль­но­го пи­са­ти для ді­тей, до то­го ж фан­тас­ти­ку і де­тек­тив).

По-перше, дивує те, що почав він писати, коли йому виповнилося за п’ятдесят. По-друге (а може, й по-перше), доля чинила так, що інстинкт писання ховався зовсім не в літературних професіях.
Для початку Олександр Есаулов отримав солідну освіту фінансиста — у 1977 році закінчив Київський інститут народного господарства. Утім, ще примудрився стати кандидатом у майстри спорту з кульової стрільби, чемпіоном України.
Працював у системі Міністерства фінансів України, заступником керівника Прип’ятського міськвиконкому, заступником директора Інституту ядерних досліджень АН УРСР, керуючим справами Ощадбанку України.
З 1999-го й донині — технічний директор Інституту підтримки експлуатації АЕС.
За участь у роботах з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».

Published in Вітальня
П'ятниця, 06 Березень 2015 19:50

Друге народження «ліри»

Нещодавно у національний прокат вийшла стрічка українсько-турецького виробництва «Люби мене» режисерів Марини Ер Горбач та Мехмета Багадир Ера. Фільм знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, адже переміг у спеціальному конкурсі, що був започаткований агентством у 2011 році, тож міг розраховувати на «державне плече».
«Люби мене» — мелодрама, знята в Києві. Головні ролі виконали українська акторка Вікторія Спесивцева та турецький актор Усхан Чакир, які приїхали на прем’єру фільму.
Кінострічка була представлена більш ніж на п’ятдесяти фестивалях. А світова прем’єра відбулась у Монреалі. «Люби мене» здобув низку нагород, серед яких відзнаки «Кращий сценарій» та «Кращий актор». Стрічка вже з великим успіхом пройшла в турецькому прокаті, на черзі — українські глядачі.
Загалом фільм вийде у 22 містах України, зокрема в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Нікополі, Лубнах.
Картина відкрила перший кінотеатр українського кіно «Ліра». У ньому демонструватимуться виключно українські стрічки — ігрові, документальні, анімаційні. Також глядачі зможуть ознайомитися зі збірниками короткометражних дебютів.

Published in Культура
П'ятниця, 06 Березень 2015 19:42

Лариса Пуханова: нотатки і враження

«Но­тат­ки ки­яни­на» — та­ку на­зву має ви­став­ка жи­во­пи­су та гра­фі­ки в га­ле­реї «Пе­чер­ська» ві­до­мої ки­їв­ської ху­дож­ни­ці Ла­ри­си Пу­ха­но­вої, при­свя­че­на улюб­ле­но­му міс­ту. Ху­дож­ни­ця за­про­шує здійс­ни­ти не­спіш­ну про­гу­лян­ку йо­го ву­ли­ця­ми, роз­див­ля­ючись не­упе­ре­дже­ним по­гля­дом ві­до­мі бу­дів­лі, хра­ми та ін­ші пам’­ят­ки. У сво­їх тво­рах во­на за­хоп­ле­но від­мі­чає ті осо­бли­во­сті, ар­хі­тек­тур­ні ці­ка­вин­ки, що роз­кри­ва­ють гля­да­че­ві справж­нє об­лич­чя Ки­єва — ста­ро­вин­но­го міс­та Бул­га­ко­ва і Го­ро­дець­ко­го, пре­крас­но­го вдень і ро­ман­тич­но­го уве­че­рі.

Роботи Лариси Пуханової можна одразу впізнати за власним, притаманним їй стилем, яскравою свіжістю барв. Художниця завжди прагне передати у живописі настрій, що виникає при спогляданні натури, і цей момент емоційного сприйняття вважає для себе головним.
Лариса з дитинства знала, що буде художником. У першій студії, яку вона відвідувала на Подолі, викладали ліплення та малюнок. Учні ліпили з глини і постійно малювали старовинні подільські вулички та споруди. Мабуть, з тих пір так любить Київ і відображує на полотнах його будинки, вулиці, трамваї, мости. Після першої студії, де Лариса навчалася близько трьох років, були й інші.
Їй пощастило з учителями: Борис Піаніда, Зоя Лерман, Василь Чебаник дбайливо підтримували і розвивали талановиті особистості, заохочували до творчих пошуків.

Published in Культура
П'ятниця, 06 Березень 2015 19:34

Якщо в людини дві душі

Се­ред ре­жи­сер­ських ро­біт Ан­дрія Бі­ло­уса не так ба­га­то ук­ра­їн­ської кла­си­ки. Про­те, як­що він звер­тає­ть­ся до ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тур­гіч­но­го ма­те­рі­алу, то на­ма­гає­ть­ся уваж­но про­ду­му­ва­ти ко­жен штрих сво­їх по­ста­но­вок. При­мі­ром, у йо­го ін­тер­пре­та­ції «Укра­де­но­го щас­тя» Іва­на Фран­ка (Ки­їв­ська ака­де­міч­на май­стер­ня те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я») прос­то вра­жає, на­скіль­ки тон­ко і точ­но був пе­ре­да­ний внут­ріш­ній світ го­лов­них пер­со­на­жів.
А но­вою ро­бо­тою па­на Ан­дрія ста­ла ви­ста­ва «За­ча­ро­ва­ний», ство­ре­на у Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му Мо­ло­до­му те­ат­рі за п’єсою Іва­на Кар­пен­ка-Ка­ро­го.

В основу сюжету вистави покладена одна з найкращих п’єс про кохання не лише у вітчизняній, а й світовій драматургії — трагікомедія «Безталанна». Напевне, в літературі ХІХ — початку ХХ ст. важко знайти інший драматичний твір, де б так вражаюче достовірно були відтворені складні людські почуття.
Гнат (артист Олександр Ромашко) та Варка (Дар’я Баріхашвілі) щиро кохають одне одного. Та ревний характер Гната і гординя Варки призводять до того, що вона подає рушники за іншого. Гнат же одружується із Софією (Поліна Снісаренко).

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».