Світ жінки
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Березень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Заміж за іноземця: удача чи ризик?
Між­на­род­ні шлю­би — звич­не для Ук­раї­ни яви­ще. Що­ро­ку чи­ма­ло ук­ра­їн­ських жі­нок та дів­чат ви­хо­дять за­між за іно­зем­ців. Звісно, в кож­ної жит­тя скла­дає­ть­ся... Читати далi
І медсестри, і снайпери
8 БЕРЕЗНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ У РАЙОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ СЛУЖАТЬ СОТНІ ЖІНОК, ДЕСЯТКИ З ЯКИХ МАЮТЬ БОЙОВІ НАГОРОДИ «Мужність у крові наших матерів і сестер»Давньогрецький філософ Сенека писав, що «людство живе у полоні міфів і легенд». Однією з них є легенда про мужніх... Читати далi
Війна Тетяни Іваненко
Вій­на для Те­тя­ни Іва­нен­ко, стар­шо­го сер­жан­та ме­дич­ної служ­би, по­ча­ла­ся в бе­рез­ні 2014-го: у скла­ді 79-ї окре­мої аеро­мо­біль­ної бри­га­ди її від­ря­ди­ли у... Читати далi
Український досвід жіночого миротворення може...
Наша країна напрацьовує цінний досвід миротворчої діяльності. Велику допомогу в цьому покликаний надати Проект Євросоюзу «Жінки просувають зміни, відновлення миру і запобігання конфліктам на регіональному рівні в Україні». Віднедавна він розгортає свою роботу у Вінницькій, Дніпропетровській,... Читати далi
Українські жінки та миротворення
У Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Про­ек­ту «Жін­ки про­су­ва­ють змі­ни, від­нов­лен­ня ми­ру і за­по­бі­ган­ня кон­флік­там на ре­гіо­наль­но­му рів­ні в Ук­раї­ні».... Читати далi
Жінка з добрим серцем
Так на­зи­ва­ють він­ни­чан­ку Юлію Вот­чер бій­ці, які на Схо­ді Ук­раї­ни бо­ро­нять рід­ну зем­лю: спіль­но з ін­ши­ми не­бай­ду­жи­ми зем­ля­ка­ми ця жін­ка до­ста­ви­ла їм... Читати далi
Тетяна Ричкова: не вірте тим, хто каже, що на...
Уліт­ку 2014-го ця мо­ло­да врод­ли­ва жін­ка змі­ни­ла ви­шу­ка­ну сук­ню на ка­муф­ляж і ці­ли­ми дня­ми по­ча­ла мо­та­ти­ся Дон­ба­сом, опі­ку­ючись ма­те­рі­аль­ним... Читати далi
Подолання сексизму в Україні передбачає відмову...
Кон­вен­ція Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ська кон­вен­ція), яку... Читати далi
Прості продутки допомагають бути молодою і...
Про ко­рис­ні про­дук­ти, не­об­хід­ні для здо­ров’я жін­ки, що до­по­ма­га­ють їй дов­ше за­ли­ша­ти­ся мо­ло­дою і кра­си­вою, зна­ють ба­га­то лю­дей, про­те дов­гі ро­ки... Читати далi
В Україні споконвіку жінки були дуже творчими...
«Як­що го­во­ри­ти між на­ми, то все по­чи­нає­ть­ся з ма­ми. І ка­зоч­ка пер­ша у сві­ті, і со­няч­на по­до­рож в лі­то. Най­пер­ші ле­гень­кі сні­жин­ки і ся­юче ди­во — ялин­ка. Від... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Між­на­род­ні шлю­би — звич­не для Ук­раї­ни яви­ще. Що­ро­ку чи­ма­ло ук­ра­їн­ських жі­нок та дів­чат ви­хо­дять за­між за іно­зем­ців. Звісно, в кож­ної…
Наша країна напрацьовує цінний досвід миротворчої діяльності. Велику допомогу в цьому покликаний надати Проект Євросоюзу «Жінки просувають зміни, відновлення миру…
У Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Про­ек­ту «Жін­ки про­су­ва­ють змі­ни, від­нов­лен­ня ми­ру і за­по­бі­ган­ня кон­флік­там на ре­гіо­наль­но­му рів­ні в Ук­раї­ні». Йо­го ре­алі­зо­ву­ва­ти­муть…
Так на­зи­ва­ють він­ни­чан­ку Юлію Вот­чер бій­ці, які на Схо­ді Ук­раї­ни бо­ро­нять рід­ну зем­лю: спіль­но з ін­ши­ми не­бай­ду­жи­ми зем­ля­ка­ми ця жін­ка…
Уліт­ку 2014-го ця мо­ло­да врод­ли­ва жін­ка змі­ни­ла ви­шу­ка­ну сук­ню на ка­муф­ляж і ці­ли­ми дня­ми по­ча­ла мо­та­ти­ся Дон­ба­сом, опі­ку­ючись ма­те­рі­аль­ним за­без­пе­чен­ням…
Вій­на для Те­тя­ни Іва­нен­ко, стар­шо­го сер­жан­та ме­дич­ної служ­би, по­ча­ла­ся в бе­рез­ні 2014-го: у скла­ді 79-ї окре­мої аеро­мо­біль­ної бри­га­ди її від­ря­ди­ли…
8 БЕРЕЗНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ У РАЙОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ СЛУЖАТЬ СОТНІ ЖІНОК, ДЕСЯТКИ З ЯКИХ МАЮТЬ БОЙОВІ НАГОРОДИ «Мужність…
Кон­вен­ція Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ська кон­вен­ція), яку Ук­раї­на…
Про ко­рис­ні про­дук­ти, не­об­хід­ні для здо­ров’я жін­ки, що до­по­ма­га­ють їй дов­ше за­ли­ша­ти­ся мо­ло­дою і кра­си­вою, зна­ють ба­га­то лю­дей, про­те дов­гі…
«Як­що го­во­ри­ти між на­ми, то все по­чи­нає­ть­ся з ма­ми. І ка­зоч­ка пер­ша у сві­ті, і со­няч­на по­до­рож в лі­то. Най­пер­ші…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».