Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 11, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Заборгованість із виплат зарплат зростає
Про це міністр соціальної політики України розповів в інтерв’ю журналістам, коментуючи питання пенсійної системи та, зокрема, виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, а також тим українцям, що проживають на окупованих Російською Федерацією територіях. «На 1 серпня 2018 р. загальна сума... Читати далi
Українців одягли в синьо-жовту форму
Речник громадянських прав Польщі звернеться до місцевої інспекції праці щодо проведення перевірки на підприємстві Lindab поблизу Варшави, де працівників з України змусили носити синьо-жовту форму. Читати далi
Виплати – за фактичним місцем проживання
1 жовтня 2014 р. на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено постанову «Про особливості реалізації конституційних прав окремих категорій застрахованих осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на... Читати далi
Система оплати праці в Україні буде реформована
Про це Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройс­ман ска­зав на за­сі­дан­ні уря­ду в се­ре­ду, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.Він переконаний, що підходи до оплати праці необхідно змінювати. Нині є велика проблема у... Читати далi
У Мінсоцполітики прозвітували про зарплати
За даними Міністерства соціальної політики України, у червні найвищі офіційні заробітні плати за видами економічної діяльності перевищували найнижчі в 6,6 раза. Про це повідомляє прес-служба міністерства. «Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати за видами... Читати далi
Пріоритетні завдання держслужби з питань праці
Основні напрями роботи, на яких має зосередитися Державна служба України з питань праці, — це боротьба із недобросовісними роботодавцями, які не виплачують заробітної плати на своїх підприємствах, та захист трудових прав демобілізованих учасників АТО. Про це міністр соціальної політики України... Читати далi
Уряд змінив підходи до роботи державної служби...
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних, ведення обліку осіб, які шукають роботу», якою змінюються підходи до роботи Державної служби зайнятості. Ця постанова розроблена Міністерством соціальної... Читати далi
В Укрінформі відкрилася виставка творчих робіт...
В Art Hub Укр­ін­фор­му від­кри­ла­ся тре­тя ви­став­ка твор­чих ро­біт лю­дей з ін­ва­лід­ніс­тю у ме­жах про­ек­ту «Мій та­лант то­бі, Ук­раї­но», ме­та яко­го — при­вер­ну­ти... Читати далi
Понад 700 компаній в Україні не виплачують...
Заробітну плату своїм працівникам не виплачує 771 компанія.Такі дані повідомила кореспонденту Укрінформу директор із комунікацій Opendatabot Дарина Даниленко.«Ми проаналізували, скільки є виконавчих проваджень по тих компаніях, які роками не виплачуть зарплати своїм співробітникам. Читати далi
Добра воля
Не­що­дав­но бу­ли ви­зна­че­ні пер­е­мож­ці На­ціо­наль­но­го кон­ку­су «Во­лон­тер ро­ку-2013». Йо­го о­рга­ні­зу­вав Центр во­лон­тер­ату «Доб­ра во­ля» за під­трим­ки... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

До Між­на­род­но­го дня ін­ва­лі­дів, який що­річ­но від­зна­чає­ть­ся сві­то­вою спіль­но­тою 3 груд­ня, про­ве­ли круг­лий стіл, де об­го­во­ри­ли пра­ва на участь у…
Робота над створенням багатоманітного та інклюзивного суспільства має вестися щоденно.На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у зверненні з нагоди Міжнародного…
Міжнародний день людей з інвалідністю встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року і відзначається щорічно 3 грудня.Наша країна…
У жовт­ні 2017 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла роз­роб­ле­ний Уря­дом Украї­ни за­кон про пен­сій­ну ре­фор­му та за­пус­ти­ла ком­плекс­ний про­цес змін у…
От­ри­ман­ня до­від­ки внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб для жи­те­лів ОРДЛО для ви­пла­ти пен­сій є за­со­бом кот­ро­лю та за­по­бі­гає ви­пад­кам шах­рай­ства. Про це…
Уряд схва­лив за­ко­но­про­ект що­до вдос­ко­на­лен­ня функ­ціо­ну­ван­ня сис­те­ми за­галь­но­обо­в’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го та пен­сій­но­го стра­ху­ван­ня, під­ви­щен­ня якос­ті ад­мі­ніс­тру­ван­ня та дис­цип­лі­ни спла­ти єди­но­го…
Піс­ля ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту у Хар­ко­ві від­кри­ли Центр ре­ін­тег­ра­ції для без­хать­ків, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му. «Проект реалізовано за фінансової підтримки німецької компанії…
Процес монетизації субсидій за сплату житлово-комунальних послуг планується повністю завершити до початку наступного опалювального сезону восени 2019 року.Про це заявив…
У ве­рес­ні се­ред­ня но­мі­наль­на за­ро­біт­на пла­та в Ук­раї­ні по­рів­ня­но з ве­рес­нем 2017 ро­ку зрос­ла на 23,0%. Най­біль­шу се­ред­ню зар­пла­ту за­фік­со­ва­но…
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева спрос­ту­вав ма­ні­пу­ля­тив­ні по­рів­нян­ня за­кла­де­них сум для ви­пла­ти суб­си­дій у держ­бюд­же­тах 2018-го і 2019 ро­ків. За…
У Міністерстві соціальної політики вважають, що необхідно ввести вибіркові перевірки отримувачів соціальної допомоги задля убезпечення від шахрайства. Про це заявив…
В Україні кількість осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, становить 635.Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.«Міністерство соціальної політики України…
Сторiнка 1 iз 25

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».