Освiта
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Березень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

SOS від профтехосвіти, або чи виживе вітчизняна...
Бю­джет 2016 ро­ку, який уже встиг­ли ох­рес­ти­ти бю­дже­том ви­жи­ван­ня, а не роз­вит­ку, міс­тить чи­ма­ло ста­тей, кот­рі, ні­би мі­на упо­віль­не­ної дії, мо­жуть будь-ко­ли... Читати далi
Дев'ятикласники цього року не здаватимуть ЗНО
У 2019 році учні 9-х класів не здаватимуть державної підсумкової атестації за технологією ЗНО.Відповідне роз’яснення оприлюднило на своєму сайті Міністерство освіти та науки.«У 2019 році державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів... Читати далi
У Харкові найбільше в Україні навчається...
— А конкретніше — кожен третій іноземець, котрий вибрав Україну для здобуття вищої освіти, вчиться в столиці Слобожанщини, — так вважає директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.Такий кількісний ривок фактично зроблено за останні роки. Успіху досягли... Читати далi
У Полтаві заборонили побори в школах
Полтавська міська рада на своїй останній сесії 19 жовтня 2018 року ухвалила рішення, навколо якого все ще точаться жваві дискусії. Адже воно не тільки зачіпає інтереси багатьох полтавців, але й покликане зруйнувати традицію, яка, здавалося б, «намертво» вкоренилась у школах та дитячих садках... Читати далi
Тетянин день – свято на все життя!
Так склалося, що на теренах колишньої імперії щороку День студента відзначається 25 січня. Хоча за радянських часів особливої бучності це свято ніколи не набувало. Певне, через те, що сама дата пов’язана з «проклятим царатом» (за визначенням радянського агітпропу).    25 СІЧНЯ — ДЕНЬ... Читати далi
Лідер аграрної освіти
Це — Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний тех­ніч­ний уні­вер­си­тет сіль­сько­го гос­по­дар­ства іме­ні Пет­ра Ва­си­лен­ка— єди­ний про­від­ний ВНЗ в Ук­раї­ні... Читати далi
Полтавським школам повертають зброю
У шко­лах Пол­тав­щи­ни зно­ву по­ча­ли об­лаш­то­ву­ва­ти кім­на­ти для збе­рі­ган­ня на­вчаль­ної зброї, які ще кіль­ка ро­ків то­му лік­ві­ду­ва­ли, а са­му зброю, яку там... Читати далi
Стартував абітурієнтський забіг-2019
З 8-го і до 31 січ­ня 2019 ро­ку ко­жен охо­чий всту­пи­ти до ви­щої шко­ли мо­же за­ре­єс­тру­ва­ти­ся на проб­не тес­ту­ван­ня за­ра­ди пе­ре­вір­ки сво­їх знань і на­бут­тя пев­них... Читати далi
Правильний набір документів, вчасно поданий, –...
На­пе­ре­до­дні вступ­ної кам­па­нії ба­га­то абі­ту­рі­єн­тів усе ще не зна­йо­мі з де­яки­ми но­ви­ми пра­ви­ла­ми всту­пу в уні­вер­си­те­ти. Щоб по­збу­ти­ся... Читати далi
Легкий і дотепний посібник української мови
Нещодавно відбулася презентація книги «100 експрес-уроків української» та відкритий урок від автора і ведучого постійної рубрики «Сніданку з 1+1» Олександра Авраменка, повідомляє tsn.ua. Ілюстрована книжка у цікавій формі навчить грамоті як найменших учнів, так і старше покоління.Під час... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

За різними даними, сьогодні в Україні проживають майже три мільйони інвалідів. Або, як їх тепер називають, людей з особливими потребами.…
На Донеччині, переймаючи досвід Литовської Республики, мають намір запустити пілотний проект Школи повного дня.Про це на своїй сторінці у Facebook…
Не­за­ба­ром юні укра­їн­ки ма­ти­муть змо­гу всту­пи­ти до На­вчаль­но-оздо­ров­чо­го ком­плек­су лі­цею ім. Іва­на Бо­гу­на, що роз­та­шо­ва­ний у Бо­яр­ці, а че­рез два…
У шко­лах Пол­тав­щи­ни зно­ву по­ча­ли об­лаш­то­ву­ва­ти кім­на­ти для збе­рі­ган­ня на­вчаль­ної зброї, які ще кіль­ка ро­ків то­му лік­ві­ду­ва­ли, а са­му зброю,…
Вар­тість на­вчан­ня в уні­вер­си­те­тах од­но­го рів­ня ак­ре­ди­та­ції мо­же від­різ­ня­тись у два-три ра­зи. Про це по­ві­дом­ляє Дер­ж­а­удитс­луж­ба. «Вартість вищої освіти в…
У 2019 році учні 9-х класів не здаватимуть державної підсумкової атестації за технологією ЗНО.Відповідне роз’яснення оприлюднило на своєму сайті Міністерство…
У Пол­тав­ській ОДА сер­йоз­но за­мис­ли­ли­ся над від­нов­лен­ням бу­ді­вель зем­ських шкіл, які бу­ло зве­де­но в ре­гіо­ні ще у 1910–1914 ро­ках. Біль­шість…
З 8-го і до 31 січ­ня 2019 ро­ку ко­жен охо­чий всту­пи­ти до ви­щої шко­ли мо­же за­ре­єс­тру­ва­ти­ся на проб­не тес­ту­ван­ня за­ра­ди…
Полтавська міська рада на своїй останній сесії 19 жовтня 2018 року ухвалила рішення, навколо якого все ще точаться жваві дискусії.…
або ЧОМУ НА ПОЛТАВЩИНІ ВИПУСКНИКИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ НЕ ПОПОВНЮЮТЬ ЛАВ РОБІТНИКІВ МІСЦЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ На тлі пам’ятних для учнівської та студентської…
Мов­ний за­пас укра­їн­ців остан­ні­ми ро­ка­ми по­пов­ни­вся сло­ва­ми, кот­рі ще кіль­ка ро­ків то­му вжи­ва­ли вкрай не час­то. Бо не бу­ло по­тре­би,…
Нещодавно відбулася презентація книги «100 експрес-уроків української» та відкритий урок від автора і ведучого постійної рубрики «Сніданку з 1+1» Олександра…
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».