Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 11, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Колорит гуцульщини і запах Карпат...
Ко­ли б я хоч тро­хи пе­ре­ніс на па­пір ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни і за­пах Кар­пат...Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський В іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Ми­хай­ло... Читати далi
Гуманіст і парадоксів друг
26 ЛИПНЯ — 160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ (1856–1950), АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І ПУБЛІЦИСТА «Краще ніколи, ніж пізно» — цей афоризм Бернарда Шоу якнайкраще відображає сутність творчості самого автора. Його п’єси, публіцистика, ораторські виступи завжди були своєчасними, а... Читати далi
Гідний нащадок козацького роду
19 ГРУДНЯ — 185 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДАНИЛА ЛУКИЧА МОРДОВЦЯ (1830–1905), УКРАЇНСЬКОГО І РОСІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ІСТОРИКА Цей ви­дат­ний пись­мен­ник, гід­ний на­ща­док ук­ра­їн­сько­го ко­заць­ко­го ро­ду,... Читати далi
Перлини красномовності і просвітницькі...
На полицях моєї бібліотеки зібрано близько тридцяти книг Галини Сагач. Серед розмаїття цих книжок — наукові видання, які мають суттєве значення для розвитку сучасного мистецтва риторики на засадах християнської етики. Автор усього цього книжкового багатства — відомий учений, людина християнського... Читати далi
Щоб ми не забули, що ми – українці!
14 ЛИСТОПАДА — 75 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НІЛИ ВАЛЕРІЇВНИ КРЮКОВОЇ (1943–2018), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ, МАЙСТРА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА Ні­ла Крю­ко­ва якийсь мі­сяць не до­жи­ла до 75-річ­чя. В остан­ню путь — справж­ню на­род­ну ар­тист­ку і... Читати далi
Поет-пісняр і не тільки
2 ЖОВТНЯ — 75 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА СТЕЛЬМАХА (1943), УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТУРГА, ПОЕТА, ПЕРЕКЛАДАЧА Львівщина... Осяяна світлом геніїв, не оминула талантом і малого хлопчика, що народився у селі Туркотин Золочівського району в другий день жовтня важкого і надривного... Читати далi
Хто не знає Бубку?
4 ГРУДНЯ — 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕРГІЯ НАЗАРОВИЧА БУБКИ (1963), СВІТОВОГО РЕКОРДСМЕНА ЗІ СТРИБКІВ У ВИСОТУ, ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ Нав­ряд чи знай­деть­ся лю­ди­на в Ук­раї­ні та й у ці­ло­му сві­ті, яка... Читати далi
Маестро шкіряного м'яча
29 БЕРЕЗНЯ — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВІКТОРА СЕРЕБРЯНИКОВА (1940—2014), УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛІСТА, ОДНОГО З НАЙСИЛЬНІШИХ ГРАВЦІВ «ДИНАМО» (КИЇВ) 60—70-х РОКІВ Він був своє­рід­ною зна­ко­вою фі­гу­рою для Ки­єва остан­ні пів­сто­літ­тя, як... Читати далi
Мемуари ще почекають...
ВОЛОДИМИРУ СТАДНИЧЕНКУ – 80 Че­рез два ро­ки (точ­ні­ше — 15 черв­ня 2018-го) га­зе­та «Де­мо­кра­тич­на Ук­раї­на» від­зна­ча­ти­ме 100-річ­чя ви­хо­ду пер­шо­го но­ме­ра. За пе­рі­од... Читати далi
Він переклав українською GAUDEAMUS...
28 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОСТЯНТИНОВИЧА ЖИТНИКА (1938–2010), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, ПЕРЕКЛАДАЧА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, МОВОЗНАВЦЯ Во­ло­ди­мир Кос­тян­ти­но­вич на­ро­див­ся 28 лис­то­па­да 1938 ро­ку в се­лі... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

13 ГРУДНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО (1893–1933), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА Ми­ко­ла Хви­льо­вий (справж­нє ім’я Ми­ко­ла Гри­го­ро­вич Фі­ті­льов) на­ро­див­ся…
12 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНІДА ФЕДОРОВИЧА БИКОВА (1928—1979), АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО, РЕЖИСЕРА, СЦЕНАРИСТА, НАРОДНОГО АРТИСТА УРСР В іс­то­рії куль­ту­ри…
4 ГРУДНЯ — 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕРГІЯ НАЗАРОВИЧА БУБКИ (1963), СВІТОВОГО РЕКОРДСМЕНА ЗІ СТРИБКІВ У ВИСОТУ, ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО…
3 ГРУДНЯ — 40 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ІВАНА ПЕТРОВИЧА КАВАЛЕРІДЗЕ (1887–1978), УКРАЇНСЬКОГО СКУЛЬПТОРА, КІНОРЕЖИСЕРА, ДРАМАТУРГА На­ро­див­ся Іван у се­лян­ській сім’ї…
28 ЛИСТОПАДА — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА САФОНОВА (1943), УКРАЇНСЬКОГО ДИКТОРА Ве­ду­чи мо­ву про Олек­сан­дра Са­фо­но­ва, мож­на…
28 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОСТЯНТИНОВИЧА ЖИТНИКА (1938–2010), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, ПЕРЕКЛАДАЧА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, МОВОЗНАВЦЯ Во­ло­ди­мир Кос­тян­ти­но­вич на­ро­див­ся…
25 ЛИСТОПАДА — 180 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА СЕМЕНОВИЧА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (1838–1918), ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА «Сла­ва на­шо­му най­пер­шо­му по­віс­тя­ре­ві, що…
24 ЛИСТОПАДА — 160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ БАШКИРЦЕВОЇ (1858–1884), УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ І ПИСЬМЕННИЦІ Ма­рія Кос­тян­ти­нів­на Баш­кир­це­ва на­ро­ди­ла­ся в…
17 ЛИС­ТО­ПА­ДА — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ГРИ­ГО­РІЯ ПО­РФИ­РО­ВИ­ЧА КОЧУ­РА (1908–1994), УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ПО­ЕТА, ПЕ­РЕ­КЛА­ДА­ЧА Ко­чур ро­дом із Чер­ні­гів­щи­ни. Бать­ко…
14 ЛИСТОПАДА — 75 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НІЛИ ВАЛЕРІЇВНИ КРЮКОВОЇ (1943–2018), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ, МАЙСТРА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА Ні­ла Крю­ко­ва якийсь…
90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­ДРІЯ СЕ­МЕ­НО­ВИ­ЧА ЄФІ­МО­ВА (1928–2017), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО, МЕ­ДИ­КА На­ро­див­ся май­бут­ній уче­ний 10 лис­то­па­да 1928 ро­ку в се­лі…
8 ЛИСТОПАДА — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДМИТРА МИХАЙЛОВИЧА ПРИЛЮКА (1918–1987), УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА 8 лис­то­па­да 2018 ро­ку на дер­жав­но­му…
Сторiнка 1 iз 8

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».