Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Чорнобильцям не скорочуватимуть пільг
На сьо­го­дні не пе­ред­ба­чає­ть­ся жод­но­го ско­ро­чен­ня пільг чи по­слаб­лен­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту чор­но­биль­цям.Про це ска­зав ві­це-прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни... Читати далi
Теоретик нелінійних коливань
Ось що пи­шуть у на­уко­вих ен­ци­кло­пе­ді­ях і до­від­ни­ках про цьо­го вче­но­го: «Уся твор­ча біо­гра­фія Ю. О. Мит­ро­поль­сько­го по­в’яза­на в ос­нов­но­му із роз­вит­ком... Читати далi
Поліція – не для залякування і терору, а для...
На очах менш ніж одного покоління в міліції сталися вкрай негативні зміни. Боротьба зі злочинним світом дуже швидко перетворилася на боротьбу зі своїм народом. Люди почали боятися міліціонерів більше, ніж бандитів. З кожним роком погіршувалася ситуація з дотриманням прав людини. Згідно з... Читати далi
Сім'ям переселенців збільшили допомогу
Гра­нич­ний роз­мір за­галь­ної су­ми гро­шо­вої до­по­мо­ги, що ви­пла­чу­ють на сім’ю внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­ви­ще­но до 3000 гри­вень.Про це інформує Міністерство соціальної політики... Читати далi
Одеса без Уточкіна – не Одеса
12 лип­ня — 140 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Сер­гія Уточ­кі­на (1876–1916), спортс­ме­на-авіа­то­ра, од­но­го з пер­ших віт­чиз­ня­них льот­чи­ків, ве­ло­гон­щи­ка, яхтс­ме­на,... Читати далi
Українець, який відмовився бути бідним
7 ЛИПНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ЯЦИКА,БІЗНЕСМЕНА, МЕЦЕНАТА, ЗАСНОВНИКА МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   «Рідкісна, блискуча життєва кар’єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху та благополуччя, здолавши чимало... Читати далi
Снайпер і дипломат на всі часи
12 ЛИП­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ЛЮД­МИ­ЛИ ПАВ­ЛИ­ЧЕН­КО (1916–1974), ЛЕ­ГЕН­ДАР­НО­ГО СНАЙ­ПЕ­РА ЧА­СІВ ДРУ­ГОЇ СВІ­ТО­ВОЇ ВІЙ­НИ, ГЕ­РОЯ РА­ДЯН­СЬКО­ГО СО­ЮЗУ Народилася Людмила... Читати далi
Арсеній Яценюк:  «держава компенсує всім...
Людина не повинна турбуватися, що в неї через низькі життєві стандарти не вистачає коштів на оплату послуг ЖКГ. Той, кому не вистачає грошей на оплату житлово-комунальних тарифів, має отримати від держави субсидію, заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету Міністрів,... Читати далi
Аграрні розписки за допомогою IFC активно...
З 1 ве­рес­ня аг­рар­ні роз­пи­ски як но­вий вид кре­ди­ту­ван­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ства впро­ва­джую­ть­ся ще в трьох об­лас­тях — Він­ниць­кій, Чер­кась­кій та Хар­ків­ській.... Читати далi
У спеку – з думками про холод
На­род­на муд­рість ствер­джує, що са­ни до зи­ми слід го­ту­ва­ти вліт­ку. І, як свід­чить ба­га­то­ві­ко­вий до­свід, до­три­му­ва­ти­ся цьо­го по­сту­ла­ту слід... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

23 ГРУД­НЯ — 140 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ СТЕ­ПА­НА ПРО­КО­ПО­ВИ­ЧА ТИ­МО­ШЕН­КА (1878—1972), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО У ГА­ЛУ­ЗІ МЕ­ХА­НІ­КИ Степан Тимошенко народився…
22 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА ІВАНОВИЧА МИКИТЕНКА (1928), УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧА Олег Микитенко народився 22 грудня…
Перспективи розвитку плодоовочевої галузі в Україні обговорили учасники конференції «Прибуткові ланцюжки поставок для свіжих овочів та фруктів», яка нещодавно відбулася…
Звістка про те, що Україна в минулому році посіла  3-є місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду, пропустивши вперед лише…
14 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ПРОЙ­ШОВ НА ГВИН­ТОК­РИ­ЛІ МІ-8 ПОЛ­КОВ­НИК У ВІД­СТАВ­ЦІ АНА­ТО­ЛІЙ УША­ТОВ, БЕ­РУ­ЧИ…
13 ГРУДНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО (1893–1933), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА Ми­ко­ла Хви­льо­вий (справж­нє ім’я Ми­ко­ла Гри­го­ро­вич Фі­ті­льов) на­ро­див­ся…
12 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНІДА ФЕДОРОВИЧА БИКОВА (1928—1979), АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО, РЕЖИСЕРА, СЦЕНАРИСТА, НАРОДНОГО АРТИСТА УРСР В іс­то­рії куль­ту­ри…
РІК ТО­МУ, 30 ЛИС­ТО­ПА­ДА, ПІ­ШЛА З ЖИТ­ТЯ ЛЬОТ­ЧИК-ВИ­ПРО­БУ­ВАЧ МАРИ­НА ПО­ПО­ВИЧ, ВІ­ДО­МА РЕ­КОР­ДА­МИ В ТО­МУ ЧИС­ЛІ НА ЛІ­ТА­КАХ «АН» Ма­ри­на Лав­рен­ті­їв­на По­по­вич…
До Між­на­род­но­го дня ін­ва­лі­дів, який що­річ­но від­зна­чає­ть­ся сві­то­вою спіль­но­тою 3 груд­ня, про­ве­ли круг­лий стіл, де об­го­во­ри­ли пра­ва на участь у…
Робота над створенням багатоманітного та інклюзивного суспільства має вестися щоденно.На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у зверненні з нагоди Міжнародного…
Міжнародний день людей з інвалідністю встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року і відзначається щорічно 3 грудня.Наша країна…
У жовт­ні 2017 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла роз­роб­ле­ний Уря­дом Украї­ни за­кон про пен­сій­ну ре­фор­му та за­пус­ти­ла ком­плекс­ний про­цес змін у…
Сторiнка 1 iз 92

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».